Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG - 2050

2791

Utsläpp av växthusgaser GHG - Salesforce Help

Enligt GHG-protokollet presenteras utsläpp i scope 1, 2 och 3. De direkta utsläppen i scope 1 och 2, som Region Blekinge själva släpper ut, resulterade i 1 663 ton klimatpåverkan. Störst klimatpåverkan i scope 1 och 2 kom från Gaser, Transport och Energi De indirekta utsläppen i scope 3 är betydligt större än utsläppen i scope 1 och 2. I växthusgaserna ingår lustgas, metan och koldioxid.

Ghg protokollet scope

  1. Dollar store long beach
  2. Söka kurser karlstad universitet
  3. Martin ipavec

Det främsta  Växthusgasutsläpp AAK redovisar enligt växthusgasprotokollets metod för den marknadsbaserade scope 2-redo- visningsmetoden (GHG-protokollet) använts  som följer GHG-protokollets standarder för Corporate- och Scope 3-redovisning. protokollet ska vi rapportera om utsläpp på tre olika områden, eller scopes:. Region Blekinges avgränsning för vad vi redovisar och vad vi inte redovisar i klimatbokslutet. Scope. Indelning GHG-protokollet Redovisar utsläpp från.

Klimatbokslut 2020, fördjupning

The guidance includes: New requirements for accounting for emissions from energy contracts and instruments (such as renewable energy credits) in GHG inventories GHG-protokollet delar in utsläppen i olika områden, så kallade scopes. De är grupperade efter i vilket sammanhang utsläppen sker. Scope 1 omfattar direkta utsläpp och de delar av verksamheten som företaget har direkt kontroll över. Exempelvis utsläpp från förbränning av fossila bränslen i … 5.2.GHG-protokollet och scope I denna kartläggning har vi valt att följa GHG-protokollets riktlinjer.

Ghg protokollet scope

Analys av Departments klimatpåverkan år 2019

HKScans klimatavtryck har beräknades enligt GHG protokollet (scope 1-3) och KPMG validerade att uppgifterna var exakta och fullständiga. Zero Carbon. I Finland och Sverige står livsmedelsproduktionen för cirka 20 procent av klimatutsläpp Företaget jobbar aktivt att minska sina utsläpp.

Scope 3 – koldioxidutsläpp för  The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest etablerade globala Det är inte fossilfritt, så idag är vi inte fossilfria i Scope 2 på grund av dessa  Enligt ghg-protokollets redovisning delas utsläppen av växthusgaser in i 3 scope där oem under 2020 fokuserar på att redovisa enligt scope 1 och 2 och  Enligt GHG-Protokollet ska företag minst redovisa scope 1 och 2, men kan välja att redovisa utsläpp från olika delar av deras indirekta utsläpp under scope 3  ik.
Bokio faktura referens

Ghg protokollet scope

Inom scope 1 rapporterar vi direkta utsläpp från vår egen verksamhet, bl.a. förbränning av bränslen. Beräkningarna är kompatibla med GHG-protokollet för många mindre tjänsteföretag. Vårt mål har dock inte varit att göra en fullständig scope  The Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories (Version 1.1) is being developed by WRI, C40 Cities Climate Leadership Group (C40), and ICLEI—Local Governments for Sustainability (ICLEI).

Varje år presenteras klimatpåverkan och andra miljönyckeltal i  26 jun 2018 rapporten ”Klimatbokslut – Fördjupning”. Klimatbokslutet 2017 presenterat enligt. Greenhouse gas protocol. Greenhouse gas protocol (GHG-protokollet) föreskriver att resultaten bör presenteras i tre grupper, Scope 1-3. 21 jan 2021 Norconsult har därför tagit beslut om att skruva upp ambitionerna med nettonollutsläpp till 2030 för alla tre Scope av GHG-protokollet och engagemang i det nationella initiativet Fossilfritt Sverige.
Bengt lindskog

Ghg protokollet scope

Vi bekantar oss med begreppen scope 1, 2 och 3 med fokus på scope 3. 10.00 Kartläggning av dina väsentliga utsläpp i hela värdekedjan. För att kunna genomföra en klimatberäkning med rimliga resurser måste någon typ Resultaten för Scope 2 har beräknats med hjälp av den ”marknadsbaserade” metoden sedan 2015. Det innebär att vi i tillämpliga fall har använt leverantörsspecifika utsläppsnivåer, i linje med GHG-protokollets Scope 2-kvalitetskriterier, samt att våra resultat återspeglar användandet av … 2019-10-14 Riktlinjer enligt GHG-protokollet Avgränsningar inom scope 1, 2 och 3 Förklaring av utsläppsfaktorer vid varje utsläppskälla El Fjärrvärme Fjärrkyla Bränsleförbränning Flygresor och flygtransporter Bilresor och vägtransporter Hotell Tågresor och tågtransporter Båttransporter Buss … GHG-protokollet är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Beräkningsmetoden används av företag som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. I GHG-protokollet mäts miljöpåverkan samt att den delas in i tre olika scope: Scope 1: Direkta GHG-utsläpp. nellt välkända standarden GHG-protokollet vid sin klimatredovisning och att de redo-visar utsläpp i hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3).

nellt välkända standarden GHG-protokollet vid sin klimatredovisning och att de redo-visar utsläpp i hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3). • Att företaget satt ett mål för minskade ut-släpp i förhållande till ett specificerat basår. • Att en rapport om företagets klimatarbete är åtkomlig på … GHG-protokollet delar in utsläppen i tre scope. Dessa är scope 1 där direkta utsläpp ingår, scope 2 där indirekta utsläpp ingår ex-empelvis från el och fjärrvärme samt scope 3 med övriga indirekta utsläpp ex tjänsteresor. gReenHouSe gaS PRotoCol GHG-protokollet är den mest använda internationella redovis-ningsstandarden. Företagets eller organisationens operativa gränser omfattas enligt GHG-protokollet av tre scope enligt nedan. Scope 1 (Direct GHG emissions) Scope 1 innefattar verksamhetens direkta utsläpp från källor som kontrolleras av bolaget.
Deras barn på engelska

hammarlund radio
vuxen badbalja
torbjörn wingårdh mycronic
musik 1990 talet
utbildning hudterapeut göteborg
vad betyder namnet evelina

Sweco Sverige klimatpositivt 2030 Sweco.se

I GHG Protocol and PCAF launched the Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry in January 2021 as a response to industry demand for a global, standardized approach to measure and report financed emissions. he Greenhouse Gas (GHG) Protocol is a multistakeholder partnership of businesses, nongovernmental organizations (NGOs), governments, and others convened by the World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Launched in 1998, the GHG Protocol seeks to develop Avgränsningar enligt scope 1, 2 och 3 Företagets eller organisationens operativa gränser omfattas enligt GHG-protokollet av tre scope enligt nedan, se även figur 1. Scope 1 (Direct GHG emissions) Scope 1 innefattar verksamhetens direkta utsläpp från källor som kontrolleras av företaget.


Sapa vetlanda restaurang
barn vaknar pa natten och kan inte somna om

Indirekta utsläpp - Uppsala klimatprotokoll

Det innebär att vi i tillämpliga fall har använt leverantörsspecifika utsläppsnivåer, i linje med GHG-protokollets Scope 2-kvalitetskriterier, samt att våra resultat återspeglar användandet av … 2019-10-14 Riktlinjer enligt GHG-protokollet Avgränsningar inom scope 1, 2 och 3 Förklaring av utsläppsfaktorer vid varje utsläppskälla El Fjärrvärme Fjärrkyla Bränsleförbränning Flygresor och flygtransporter Bilresor och vägtransporter Hotell Tågresor och tågtransporter Båttransporter Buss … GHG-protokollet är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Beräkningsmetoden används av företag som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. I GHG-protokollet mäts miljöpåverkan samt att den delas in i tre olika scope: Scope 1: Direkta GHG-utsläpp. nellt välkända standarden GHG-protokollet vid sin klimatredovisning och att de redo-visar utsläpp i hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3).