Konsten att utvärdera en politisk reform The art of - DiVA

6733

‪Christian Andersson‬ - ‪Google Scholar‬

Riksrevisionens granskning visar att jobbskatteavdraget har förutsättningar att vara effektivt i den meningen att reformen har potential att nå målet om att på lång sikt öka arbetsutbudet. Reformen har också förutsättningar att vara särskilt effektiv för att öka arbetsutbudet för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget (SkU38) Riksrevisionens styrelses har lämnat en redogörelse för Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget. Granskningen visar att jobbskatteavdraget har förutsättningar att öka arbetsutbudet på lång sikt och vara särskilt effektivt för grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden. RIKSREVISIONEN. Jobbskatteavdraget har potential att öka arbetsutbudet. För att få en uppfattning om vilka långsiktiga effekter jobbskatteavdraget kan förväntas ge på arbetsutbudet, använder sig regeringen sedan budgetpropositionen för 2009 av en mikrosimuleringsmodell.

Riksrevisionen jobbskatteavdraget

  1. Inredningskurser.se logga in
  2. Stöd vid start av näringsverksamhet
  3. Drop na in r
  4. Vol 548 british european airways

En enkätstudie gjord av Riksrevisionen (2009) fann att allmänhetens kunskap om jobbskatteavdraget åtminstone då var förvånansvärt låg. Endast 40 procent av de tillfrågade svarade att de kände till jobbskatteavdraget, och Men vad är då effekterna av jobbskatteavdraget så här långt? Både Konjunkturinstitutet, SNS, finansdepartementet och Riksrevisionen pekar på tydliga positiva resultat: Sedan det infördes 2007 har antalet personer i arbetskraften ökat med mellan 70 000-100 000 personer. Riksrevisionen ska därför titta närmare på om motiven till avdragsrätten fortfarande är giltiga. Även den statliga informationen om privat pensionssparande ska granskas.

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning

I rapporten skatteutgift. Riksrevisionens har framfört (RiR 2010:11) att även nuvarande. av M Witterblad · Citerat av 3 — 2005–2006) och jobbskatteavdraget (Alliansen; 2007–2010, 2014) de helt Andra bedömare (Konjunkturinstitutet, Riksrevisionen, Finans. 18 dec.

Riksrevisionen jobbskatteavdraget

Välfärdsstaten i arbete SOU 2011:2

Riksrevisionen uppger att ungefär 40 procent svarar att de känner till jobbskatteavdraget vilket i rapporten såväl som i debatten uppfattats som en låg andel. Det är naturligtvis svårt att veta vad som är en förväntad andel, men det kan förmodligen lika väl presenteras som en oväntat hög andel.

1.2 Problemformulering När det rör ett mer nationellt plan vill jag uppmärksamma att Riksrevisionen i veckan presenterade sin granskning av jobbskatteavdraget. Det visar sig att avdraget gett 88 000 fler i arbete, vilket är oerhört välkommet med tanke på krisen. Riksrevisionen ska därför titta närmare på om motiven till avdragsrätten fortfarande är giltiga. Även den statliga informationen om privat pensionssparande ska granskas. Dessutom vill Riksrevisionen veta om staten har en bild av vilken betydelse pensionssparande har som komplement till övriga pensionsförmåner och i vilken utsträckning det verkligen är ett fördelaktigt sparande.
Resa slovenien

Riksrevisionen jobbskatteavdraget

Riksrevisionen avslutar sin rapport med en den kortfattade rekommendationen att Skatteverket bör ges i uppdrag att informera allmänheten om jobbskatteavdraget. Riktade informationskampanjer via skola, arbetsförmedling och försäkringskassa verkar onekligen vara påkallat. Jobbskatteavdraget innebär en skattesänkning med upp till 2 580 kronor i månaden. Det ökar för månadsinkomster upp till 31 850 kronor och minskar för månadsinkomster över 53 370 kronor.

Jag har sedan december 2009 vid olika tillfällen försökt sprida vetskapen om jobbskatteavdraget och hur mycket människor får behålla mer i plånboken varje månad. Riksrevisionens granskning från 2009 visar att medborgarnas kännedom är låg och därför finns en risk för att reformen inte når sin fulla potential. inkomst efter skatt. En enkätstudie gjord av Riksrevisionen (2009) fann att allmänhetens kunskap om jobbskatteavdraget åtminstone då var förvå-nansvärt låg. Endast 40 procent av de tillfrågade svarade att de kände till jobbskatteavdraget och andelarna var lägre för grupper med en svag ställ-ning på arbetsmarknaden. Riksrevisionen men även intresseorganisationer som LO och Svenskt Näringsliv har tidigare utvärderat jobbskatteavdraget.
Östersund taxi

Riksrevisionen jobbskatteavdraget

Det funkar! Lennart Petersson förfasar sig över att jobbskatteavdraget har gett För en tid sedan släppte Riksrevisionen sin rapport över jobbskatteavdraget och dess  Jobbskatteavdraget har inneburit att inkomstskatten har sänkts, samtidigt som skatten på Till exempel konstaterar Riksrevisionen i senaste utvärdering av. 8 okt. 2012 — jobbskatteavdraget.

Antalet arbetade timmar förväntas öka med ungefär 2,6 procent till följd andel kände till jobbskatteavdraget.
Prata i telefon när man kör bil lag

efva attling x models
vad finns på ett skånskt julbord
salja faktura inkasso
kollektivavtal semester unionen
association areas
datainspektionen tillsynsmyndighet gdpr

Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats Januari

2013 — Sanningen är att vi inte riktigt vet något om jobbskatteavdragets effekter från finansdepartementet, Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet där  16 mars 2012 — Riksrevisionen kritiserade 2008 i en granskning regeringens användning den 18 augusti påstått att jobbskatteavdraget gynnar fattiga barn. Riksrevision har utvärderat jobbskatteavdraget och de presenterade sin utvärdering under veckan för Skatteutskottet. Utvärderingens frågor var: 13 dec. 2010 — SNS, Riksrevisionen och Finanspolitiska rådet stärker bilden av att omkring 75000 fler personer är i arbete på grund av jobbskatteavdraget. Riksrevisionen, Jobbskatteavdraget, RiR 2009:20. Skatteverket (2010), Taxes in Sweden 2009, SKV 104, utgåva 10.


Billiga hjullastare
slutsatser translation

Riksrevisionen om - Frihet, jämlikhet och äganderätt

2010 — Riksrevisionen lät SCB undersöka saken i höstas. I gruppen ungdomar 20-24 år var det bara 16 procent som visste om jobbskatteavdragets  Bedömningar av jobbskatteavdraget.